Η Εταιρία

Η εταιρία ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στο Νομό Ξάνθης, από το 1996 και έχει έδρα το Νέο Εράσμιο, κοντά στο Δέλτα του Ποταμού Νέστου. Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρίας εστιάζονται στον πρωτογενή και δευτερογενή αγροτικό τομέα με βασικό εργαλείο και συγκριτικό πλεονέκτημα τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας.
Η εταιρία διαθέτει σήμερα σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην αξιοποίηση και διαχείριση γεωθερμικών ρευστών χαμηλής ενθαλπίας. Έχει στην κατοχή της γεωθερμικές γεωτρήσεις με ρευστά 60°C, τα οποία αξιοποιεί στην πρώιμη παραγωγή σπαραγγιών, ενώ κατά τους θερινούς μήνες δραστηριοποιείται στη γεωθερμική ξήρανση και αφυδάτωση αγροτικών προϊόντων με αιχμή τη τομάτα. Τα τελικά προϊόντα διακινούνται με την εμπορική ονομασία Geothermiki Hellas.